CÔNG TY TNHH STI VIỆT NAM

Năng suất - Chất lượng - Giao thương
Bạn đang ở đây
Nổi bật

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ TIÊU CHUẨN

01/02/2024 224
  • Khóa đào tạo Diễn giải chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn tái chế (GRS & RCS)
  • Khóa đào tạo Diễn giải chi tiết các yêu cầu của các Tiêu chuẩn hệ thống (ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001)
  • Khóa đào tạo Diễn giải chi tiết các yêu cầu của các Tiêu chuẩn Thực phẩm (HACCP & ISO 22000)
  • Khóa đào tạo Diễn giải chi tiết các yêu cầu của các Tiêu chuẩn An ninh
  • Khóa đào tạo Diễn giải chi tiết các yêu cầu của các Tiêu

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

Sự hài lòng của khách hàng là thành công của STI Việt Nam

Applus
Đối tác 01
Đối tác 02
Đối tác 03
Đối tác 04
Đối tác 05
Đối tác 06
Đối tác 08
Đối tác 07
Đối tác 09
Đối tác 10
Đối tác 11
Đối tác 12
Đối tác 13
Đối tác 14
Đối tác 15

STI Việt Nam đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

Hotline
0989.770.795
back to top